Rychlé akce ze seznamu článků

Některé operace s články jde provést přímo ze seznamu článků bez nutnosti přecházet na editační stránku článku.

Označení článku hvězdičkou​

Při najetí na článek se objeví ikona prázdné hvězdy [IMAGE], na kterou když kliknete, označí se daný článek hvězdičkou. Pokud je článek označený hvězdičkou, zobrazuje se u něj ikona plné hvězdy [IMAGE], jestliže na ní kliknete, označení hvězdy článku odeberete.

Změna práv k prohlížení a editaci článku nebo kategorie

Pokud potřebujete omezit práva k prohlížení nebo editaci, lze to provést přímo ze seznamu. Kliknutím na ikonu uživatel [IMAGE], která otevře menu s nastavením uživatelských práv.

[IMAGE]

Změna viditelnosti článku nebo kategorie

Viditelnost článku nebo kategorie můžete po kliku na ikonu uživatele [IMAGE] nastavit do následujících stavů:

[IMAGE] - Neviditelný - Článek / Kategorie se zobrazuje pouze v adminu. V aplikaci a v panelu je neviditelný a nepřístupný.

[IMAGE] - Veřejný - Výchozí stav při vytváření článku / kategorie - Článek nebo kategorie je viditelný jak v aplikaci, tak v Beyond panelu.

[IMAGE] - Po přihlášení - Článek / Kategorie je vidět pouze pokud je uživatel přihlášen.

Více o uživatelích zde

[IMAGE] - S tokenem - Článek / Kategorie lze zobrazit pouze se speciálním odkazem.

[IMAGE] - Skupina - Článek / Kategorie může vidět jen uživatel po přihlášení, který je přiřazený do dané skupiny.

V případě volby zobrazení nebo editace skupinou [IMAGE] se otevře další select box, kde vyberete příslušnou skupinu. Pro možnost přiřazení práv skupině, musí být skupina nejdříve vytvořena.

Jak vytvořit skupinu

Změna práv editace článku / kategorie

Standartně má přístup k editaci článku každý admin. Pokud potřebujete právo omezit jen na určitou skupinu uživatelů, nastavte v select boxu možnost editace “Skupina” [IMAGE] a ze seznamu vyberte, která skupina má získat právu k editaci. Každý uživatel v této skupině bude pak mít možnost upravovat tento článek nebo skupinu.

Pomohl Vám tento článek?: