Kategorie článků (složky)

Články můžete třídit do kategorií (složek) a vytvářet tak logický strom všech článků. Kategorie mohou obsahovat libovolné množství podkategorií. Kategorie, stejně tak jako články, mohou mít svůj vlastní textový obsah, verze, nastavení práv a zobrazení. Ke kategoriím nelze přidávat přílohy. Kategorie mají svůj vlastní Beyond Link a lze je otevírat přímo z Beyond panelu na vašem webu.

Jak vytvořit kořenovou (root) kategorii?

Kořenová kategorie je jakákoliv kategorie nacházející se na nejvyšší úrovni kategorie stromu článků. Než vytvoříte svůj první článek, je třeba mít vytvořenou alespoň jednu kořenovou kategorii. Každý článek musí být umístěn v kategorii. Nelze mít článek samostatně.

Pro vytvoření kořenové kategorie klikněte na odkaz “Vytvořit kategorii”.

Zadejte jméno pro vaší novou kategorii a klikněte na tlačítko vytvořit. Takto vytvořená kategorie bude umístěna na nejvyšší úroveň stromu článků.

Jak vytvořit podkategorii?

Podkategorii vytvoříte kliknutím na funkci “Vytvořit složku” u zvolené kořenové kategorie nebo u jiné podkategorie, do které chcete vytvářenou kategorii umístit.

Vyplňte potřebné informace, jako je jméno a další, poté uložte.

Jak přesunout kategorii do jiné kategorie nebo na jinou úroveň?

Pokud v seznamu článků najedete na článek nebo kategorii, zobrazí se vlevo od názvu ikona pro přesun. Jestliže za tuto ikonu chytnete, lze článek nebo kategorii přesunout na jakoukoliv pozici ve stromu. Pokud kategorie obsahuje podkategorie nebo články, budou tyto přesunuty společně s danou kategorií.

 

Pomohl Vám tento článek?: