Jak nastavit v článku kotvy

Kotva slouží k rychlému proklikávání v textu z předem nastavených bodů.

V editoru jí najdete pod logem vlaječky:

1) Vytvořte si nejdříve článek v editoru, ve kterém budete chtít kotvy vložit. Pro lepší představu jsme vytvořili ukázkový text, který vidíte na obrázku níže.

2) Jestliže budete chtít kotvu umístit k Nadpisu 2, stačí za tímto nadpisem umístit kurzor myši a kliknout. Nyní z lišty vyberte "vlaječku" (vložení kotvy). Zobrazí se vám okno "Vložení záložky". Do názvu záložky vyplňte libovolný název kotvy a dejte OK. Za Nadpis 2 se vložil symbol kotvy.  

3) Nyní je kotva nastavena a je nutné označit si i Nadpis 2 v obsahu. Ten si v obsahu celý označte a kliknete na možnost vložit odkaz. Zobrazí se vám okno, ve kterém si Typ odkazu překliknete na "Kotva v této stránce". Vyberte si kotvu "Podle jména kotvy", v našem případě možnost Kotva 1 a výběr potvrďte OK. 


4) Nadpis 2 se nyní nastavil jako odkaz. Ten odkazuje na kotvu - Nadpis 2 v textu. 

 

Pomohl Vám tento článek?: