Jak vložit odkaz na Beyond panel na shoptet.cz

Před vkládáním odkazu na Beyond panel se ujistěte, zda máte splněny následující body. 

  1. Máte aktivovaný účet v Beyondu - 30 dní zdarma nebo placenou verzi.
  2. Máte přístup do e-shopu na shoptet.cz.
  3. V e-shopu máte nainstalovaný zdrojový kód pro připojení Beyond panelu

Odkaz na článek

  1. Přihlaste se do administrace aplikace Beyond a v hlavním menu zvolte Články
  2. Vytvořte nový článek nebo editujte existující, který chcete zobrazit v e-shopu. Pokud vytváříte nový článek, nezapomeňte ho uložit, aby mu systém mohl přidělit unikátní url. 
  3. V Editaci článku klikněte do políčka Beyond odkaz a stiskněte klávesovou zkratku pro kopírování do schránky - cmd + C nebo Ctrl + C.

Vložení odkazu do textu

  1. Přihlaste se do administrace vašeho e-shopu na shoptet.cz. V administraci vyhledejte zvolený článek, popisek produktu, ..., kam budete chtít odkaz vložit. Přejděte do jeho editace. 
  2. Na stránce editace klikněte v editoru na položku Nástroje a vyberte Zdrojový kód.

3. Na této stránce se vám zobrazí okno s názvem Zdrojový kód.

4. Pokud jste až doposud postupovali dle návodu, stačí kliknout dovnitř okna, do místa, kam chcete odkaz umístit. Stiskněte klávesovou zkratku pro vložení ze schránky - cmd + V nebo Ctrl + V

5. V opačeném případě si znovu zkopírujte odkaz z editace článku v administraci aplikace Beyond a vložte na zvolené místo. 

6.V případě zájmu si můžete v editoru upravit i název odkazu, přes který se Beyond panel zobrazí. 

Stačí, když kliknete do vámi vložené url Beyond do textu, který se nachází mezi > < a zde název přepíšete. 

Pokud tak neučiníte, odkaz zůstane nezměněný a propíše se pod názvem článku, který máte vytvořený v administraci Beyondu. 

Po dokončení úprav okno zavřete kliknutím na tlačítko OK, čímž úpravy potvrdíte. Poté už stačí vše uložit pomocí tlačítka Uložit v pravém horním rohu. 

Odkaz můžete otestovat přímo na vašem e-shopu, kde v daném textu uvidíte odkaz, který jste před chvílí vložili. Pokud jste postupovali správně, po kliknutí na odkaz se vám zobrazí Beyond panel s obsahem.

Co dál?

Více odkazů: Do popisu jednoho produktu můžete vložit libovolné množství odkazů na články v Beyondu. 

Přehledné články: Články můžete formátovat a udělat je tak přehlednější a čitelnější pro vaše zákazníky. Více najdete v sekci Práce s články

 

Pomohl Vám tento článek?: