Jak vložit odkaz na Beyond Panel do popisu produktu na eshop-rychle

Ještě, než začnete, ujistěte se, že máte splněny následující body:

  1. Máte aktivovaný učet v Beyondu, 30 dní zdarma nebo placenou verzi.
  2. Máte přístup do e-shopu od eshop-rychle.
  3. V e-shopu už máte nainstalovaný zdrojový kód pro připojení Beyond Panelu.

Získejte odkaz na článek

  1. Přihlašte se do administrace aplikace Beyond a v hlavním menu zvolte Články.
  2. Vytvořte nový článek nebo editujte existující, který chcete zobrazit v e-shopu. Pokud vytváříte nový článek, nezapomeňte ho uložit, aby mu systém mohl přidělit unikátní url.
  3. V Editaci článku klikněte do políčka Beyond odkaz a stiskněte klávesovou zkratku pro kopírování do schránky - cmd + C nebo Ctrl + C.

Vložte odkaz do popisu produktu

1. Přihlaste se do administrace vašeho e-shopu eshop-rychle. V administraci vyhledejte zvolený produkt a přejděte do jeho editace.

2. Na stránce editace produktu přejděte k editoru v záložce Popis produktu a v nabídce editoru klikněte na tlačítko pro zobrazení zdrojového kódu.

3. Na stránce se vám otevře nové okno s názvem Zdrojový kód.

4. Pokud jste až doposud postupovali podle návodu, stačí jen kliknout dovnitř okna na zvolené místo, kam chcete odkaz umístit a stisknout klávesovou zkratku pro vložení ze schránky - cmd + V nebo Ctrl + V.

V opačném případě si znovu zkopírujte odkaz z editace článku v administraci aplikace Beyond, a vložte zde na zvolené místo.

Pokud si nejste jistí s editací zdrojového kódu, doporučujeme požádat někoho, kdo se ve zdrojových kódech vyzná. Mohlo by se snadno stát, že si obsah nešťastnou úpravou rozbijete.

5. V případě zájmu si můžete v editoru upravit i název odkazu, přes který se Beyond panel zobrazí.

Stačí kliknout do vámi vložené url Beyondu do textu, který se nachází mezi > < a zde název přepíšete. 

V opačném případě odkaz zůstane nezměněn a propíše se pod názvem článku, který máte vytvořený v administraci Beyondu.

Po dokončení úprav okno zavřete kliknutím na tlačítko OK, čímž úpravy potvrdíte. Pak už jen vše uložíte tlačítkem Uložit produkt.

Když se na upravený produkt podíváte v e-shopu, uvidíte v jeho popisu odkaz, který jste před chvílí vložili. Pokud jste postupovali správně, po kliknutí na odkaz se vám zobrazí Beyond Panel s obsahem zvoleného článku.

Co dál?

Více odkazů: Do popisu jednoho produktu můžete vložit libovolné množství odkazů na články v Beyondu.

Přehledné články: Články můžete formátovat a udělat je tak přehlednější a čitelnější pro vaše zákazníky. Více najdete v sekci Práce s články.

Pomohl Vám tento článek?: