Použití Beyond panelu s dynamicky načítaným obsahem - AJAX

Pokud přidáte Beyond odkazy až po načtení stránky, budou se odkazy otevírat v novém okně, nikoliv v panelu. Panel o těchto odkazech neví. Aby panel reagoval na kliknutí na nové odkazy, je potřeba je zaregistrovat zavoláním funkce ​window.beyond.registerLinks(somelist), kde somelist je seznam odkazů (HTML prvků). Ukázka, jak znovu zaregistrovat všechny odkazy na stránce po změně obsahu:

window.beyond.registerLinks(document.querySelectorAll('a'));

 

Pomohl Vám tento článek?: